Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

Mô hình Pokémon Mew
Mô hình Pokémon Mew   Chiều cao: ~14cm Đóng gói: Hộp 14cm * 12cm * 17cm Trọng lượng: ~300gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo
Mô hình Pokémon Mewtwo   Chiều cao: ~15cm Trọng lượng: ~0.4kg Đóng gói: Hộp 19cm * 15cm * 21cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo 2
Mô hình Pokémon Mewtwo 2   Chiều cao: ~11cm Trọng lượng: ~0.4kg Đóng gói: Hộp 18cm * 18cm * 18cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo GK
Mô hình Pokémon Mewtwo GK   Chiều cao: ~26cm Trọng lượng: ~1.5kg Đóng gói: Hộp 25cm * 20cm * 25cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo GK 2
Mô hình Pokémon Mewtwo GK 2   Chiều cao: ~28cm Trọng lượng: ~1.8kg Đóng gói: Hộp 35cm * 30cm * 40cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo 3
Mô hình Pokémon Mewtwo 3   Chiều cao: ~16cm Trọng lượng: ~0.5kg Đóng gói: Hộp 25cm * 20cm * 27cm Chất liệu: Nhựa PVC

Miễn phí vận chuyển khi

Giá trị đơn hàng từ 500,000

Hỗ trợ tư vấn 24/24
Hotline: 0983 652 179