Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

Mô hình Pokémon Hitokage
Mô hình Pokémon Hitokage   Chiều cao: ~11cm Đóng gói: Hộp 15cm * 10cm * 15cm  Trọng lượng: ~200gr Chất liệu: Nhựa PVC  
Mô hình Pokémon Fushigidane
Mô hình Pokémon Fushigidane   Chiều cao: ~11cm Đóng gói: Hộp 15cm * 10cm * 15cm Trọng lượng: ~200gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Zenigame
Mô hình Pokémon Zenigame   Chiều cao: ~11cm Đóng gói: Hộp 15cm * 10cm * 15cm Trọng lượng: ~200gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mew
Mô hình Pokémon Mew   Chiều cao: ~14cm Đóng gói: Hộp 14cm * 12cm * 17cm Trọng lượng: ~300gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Charmeleon
Mô hình Pokémon Charmeleon   Chiều cao: ~14cm Đóng gói: Hộp 14cm * 12cm * 17cm Trọng lượng: ~300gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Kameil
Mô hình Pokémon Kameil   Chiều cao: ~13cm Đóng gói: Hộp 14cm * 12cm * 17cm Trọng lượng: ~300gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Gardevoir
Mô hình Pokémon Gardevoir   Chiều cao: ~18cm Đóng gói: Hộp 26.3cm * 26.2cm * 22cm Trọng lượng: 0.6kg Chất liệu PVC
Mô hình Pokémon Gengar
Mô hình Pokémon Gengar   Chiều cao: ~15cm Đóng gói: Hộp 19cm * 15cm * 21cm Trọng lượng: 0.65kg Chất liệu: Nhựa PVC
Bộ 6 mô hình Pokémon Pikachu
Bộ 6 mô hình Pokémon Pikachu   Chiều cao: ~10cm Đóng gói: Hộp 12cm * 9cm * 18cm Trọng lượng: ~1.2kg Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Dragonite
Mô hình Pokémon Dragonite   Chiều cao: ~15cm Đóng gói: Hộp 20cm * 20cm * 15cm Trọng lượng: 0.5kg Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Gekkouga
Mô hình Pokémon Gekkouga   Chiều cao: ~13cm Trọng lượng: ~0.3kg Đóng gói: Hộp 18cm * 15cm * 20cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Blastoise
Mô hình Pokémon Blastoise   Chiều cao: ~10cm Trọng lượng: ~0.3kg Đóng gói: Hộp 15cm * 16cm * 20cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo
Mô hình Pokémon Mewtwo   Chiều cao: ~15cm Trọng lượng: ~0.4kg Đóng gói: Hộp 19cm * 15cm * 21cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Charizard
Mô hình Pokémon Charizard   Chiều cao: ~15cm Trọng lượng: ~0.5kg Đóng gói: Hộp 26cm * 23cm * 19cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Charizard 2
Mô hình Pokémon Charizard 2   Chiều cao: ~15cm Trọng lượng: ~0.5kg Đóng gói: Hộp 13cm * 21cm * 26.5cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo 2
Mô hình Pokémon Mewtwo 2   Chiều cao: ~11cm Trọng lượng: ~0.4kg Đóng gói: Hộp 18cm * 18cm * 18cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Lucario
Mô hình Pokémon Lucario   Chiều cao: ~13cm Trọng lượng: ~0.3kg Đóng gói: Hộp 19cm * 15cm * 20cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Gengar Halloween
Mô hình Pokémon Gengar Halloween    Chiều cao: ~15cm Đóng gói: Hộp 16cm * 14cm * 15cm Trọng lượng: 0.2kg Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Chicorita
Mô hình Pokémon Chicorita   Chiều cao: ~14cm Trọng lượng: ~0.3kg Đóng gói: Hộp 19cm * 15cm * 20cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Fushigidane 2
Mô hình Pokémon Fushigidane 2   Chiều cao: ~14cm Đóng gói: Hộp 15cm * 10cm * 15cm Trọng lượng: ~200gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Pikachu
Mô hình Pokémon Pikachu   Chiều cao: ~10cm Đóng gói: Hộp 15cm * 10cm * 15cm Trọng lượng: ~200gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Cyndaquil
Mô hình Pokémon Cyndaquil   Chiều cao: ~14cm Đóng gói: Hộp 15cm * 10cm * 15cm Trọng lượng: ~200gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo GK
Mô hình Pokémon Mewtwo GK   Chiều cao: ~26cm Trọng lượng: ~1.5kg Đóng gói: Hộp 25cm * 20cm * 25cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Charizard GK
Mô hình Pokémon Charizard GK   Chiều cao: ~26cm Trọng lượng: ~1.5kg Đóng gói: Hộp 25cm * 20cm * 25cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Fushigidane GK
Mô hình Pokémon Fushigidane GK   Chiều cao: ~21cm Đóng gói: Hộp 75cm * 40cm * 60cm Trọng lượng: ~1.5kg Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Blastoise GK
Mô hình Pokémon Blastoise GK   Chiều cao: ~26cm Đóng gói: Hộp 75cm * 40cm * 65cm Trọng lượng: ~1.6kg Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Aloran Vulpix
Mô hình Pokémon Aloran Vulpix   Chiều cao: ~14cm Đóng gói: Hộp 57cm * 55cm * 51cm Trọng lượng: ~260gr Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Blastoise GK
Mô hình Pokémon Blastoise GK   Chiều cao: ~26cm Trọng lượng: ~1.7kg Đóng gói: Hộp 25cm * 21cm * 29cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon GK
Mô hình Pokémon GK   Chiều cao: ~26cm Đóng gói: Hộp 25cm * 30cm * 40cm Trọng lượng: ~1.5kg Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo GK 2
Mô hình Pokémon Mewtwo GK 2   Chiều cao: ~28cm Trọng lượng: ~1.8kg Đóng gói: Hộp 35cm * 30cm * 40cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Raichu GK
Mô hình Pokémon Raichu GK    Chiều cao: ~28cm Trọng lượng: ~1.8kg Đóng gói: Hộp 35cm * 30cm * 40cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Mewtwo 3
Mô hình Pokémon Mewtwo 3   Chiều cao: ~16cm Trọng lượng: ~0.5kg Đóng gói: Hộp 25cm * 20cm * 27cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Machamp/Kairikii
Mô hình Pokémon Machamp/Kairikii   Chiều cao: ~13cm Trọng lượng: ~0.4kg Đóng gói: Hộp 25cm * 20cm * 25cm Chất liệu: Nhựa PVC
Mô hình Pokémon Gyarados
Mô hình Pokémon Gyarados   Chiều cao: ~13cm Trọng lượng: ~0.4kg Đóng gói: Hộp 25cm * 20cm * 25cm Chất liệu: Nhựa PVC

Miễn phí vận chuyển khi

Giá trị đơn hàng từ 500,000

Hỗ trợ tư vấn 24/24
Hotline: 0983 652 179